Goud in een financiële crisis

De wereld begeeft zich al een tijdje in een rare tijd. Er is een hoop onzeker voor bedrijven, consumenten en financiële markten. Ondanks deze onzekerheid zien we op de financiële markten alles door het dak heen gaan. Huizenprijzen, aandelenmarkten, tweedehands auto’s, alles lijkt alleen maar omhoog te gaan. Deels heeft dit met de schaarste te maken, maar het heeft ook zeker veel te maken met het monetaire beleid van centrale banken.

Monetair beleid in de hoogste versnelling

Sinds de aanvang van de crisis zijn centrale banken zoals de ECB en FED hun opkoop beleid in een hogere versnelling aan het uitvoeren. Met dit beleid koopt de centrale bank obligaties en andere financiële producten op met nieuw gecreëerd geld. Ze “drukken” dus geld bij en pompen dit in de economie. De geldpers wordt hier overigens niet fysiek voor afgeslingerd, het geld wordt namelijk digitaal gecreëerd. Inmiddels zien we niet alleen de financiële producten toenemen in waarde, maar de inflatie begint ook zichtbaar te worden in de dagelijkse boodschappen.

Goud als vluchthaven

Alhoewel de meningen erover verdeeld zijn, geven sommige experts aan dat dit niet nog lang goed kan gaan en er mogelijk een nieuwe financiële crisis  aan gaat komen. Of dit inderdaad het geval is moet natuurlijk nog blijken. Bij een financiële crisis zien we traditioneel gezien dat beleggers vluchten naar goud. Het is immers een edelmetaal dat al eeuwen gebruikt wordt als geld. In de financiële crisis van 2008 zag we precies ditzelfde gebeuren. De goudprijs ging de jaren daarna door het dak heen. Beleggers zien goud dan ook als een inflatie “hedge”. Het is een schaars goed dat overheden niet zomaar bij kunnen drukken. Toch zien we op dit moment de grote prijsbewegingen in de goudprijs nog niet gebeuren.